wtorek, 28 marca 2017 

Jeżeli chcesz pomóc ...

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:33
W tym miesiącu:1129
W tym roku:3448
Ogólnie:108169

Od dnia 31-12-2008

Klub Seniora "ZŁOTY WIEK"
.: Data publikacji 18-Maj-2008 :: Odsłon: 8177 :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.


istnieje od 01.10.2005 roku

KLUB SENIORA ZŁOTY WIEK jest ośrodkiem wsparcia dziennego o zasięgu gminnym, działa jako ośrodek aktywizacji społecznej osób w wieku sędziwym i podeszłym, obejmuje działaniem osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie działalności GOPS w Gościnie. Siedzibą Klubu Seniora jest budynek przy ul .IV Dywizji Wojska Polskiego 66 w Gościnie.

INICJATYWA:

Klub Seniora "Złoty Wiek" w Gościnie powstał w następstwie realizacji przez GOPS w Gościnie Programu "Aktywizacja osób starszych, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu - utworzenie Klub Seniora" ze środków MPiPS. Program był realizowany w 2005/2006 w trybie konkursowym, jako jeden z kilku finansowanych projektów w naszym województwie. Nieprzerwanie działa w strukturze GOPS w Gościnie od września 2005 roku i jest najdłużej działającym klubem seniora przy OPS na terenie naszego powiatu.

Powstanie Klubu Seniora zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób w wieku sędziwym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z pózn. zm
 • Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie 05.2010r.

UCZESTNIKAMI KLUBU SENIORA MOGĄ BYĆ

 • osoby zagrożone wykluczeniem i marginalizacją społeczna z powodu wieku
 • osoby w wieku podeszłam powyżej 65 roku
 • seniorzy i osoby w wieku sędziwym
 • renciści i emeryci

Udział w Klubie Seniora jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnictwo nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego czy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wszyscy uczestnicy traktowani są na zasadach partnerstwa, równouprawnienia i współpracy.

KLUB SENIORA ZLOTY WIEK ZAPEWNIA

 • zajęcia w ramach usprawnienia manualnego
 • zajęcia w ramach muzykoterapii, biblioterapii
 • ćwiczenia ogólno - usprawniające, krążeniowe, oddechowe w tym relaksacyjne
 • trening kulinarny
 • spotkania towarzyskie z klubami seniora z terenu naszego powiatu
 • trening rekreacyjno-sportowy - nauka gry w kręgle w Gościńskim Centrum Sportu "OLIMP"
 • wyjazdy i imprezy integracyjne i kulturalno- rozrywkowe (koncerty, bale, wycieczki, pikniki , kino, teatr, itp.)
 • tworzenie wspólnoty osób przebywających w klubie
 • podwieczorki
 • transport do miejsca zamieszkania

CELE KLUBU SENIORA:

 • Organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym i podeszłym
 • Usprawnianie psycho-fizyczne osób starszych
 • Przełamywanie samotności i izolacji osób starszych
 • Zwiększenie dostępu do poradnictwa socjalnego, konsultacji specjalistów i rehabilitacji
 • Przełamanie stereotypu “człowieka starego” - kreowanie wizerunku osoby w wieku podeszłym jako jednostki czynnej społecznie.
 • Rozwój zainteresowań własnych klubowiczów, kreowanie nowych inicjatyw i pomysłów
 • Integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem.
 • Popularyzacja twórczości osób starszych w tym twórczości ludowej

PRAWA UCZESTNIKA KLUBU SENIORA:

 • do bezpłatnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach i spotkaniach,
 • do samodzielnego planowania i organizowania swojego funkcjonowania w środowisku, a w działaniach tych uzyskuje wsparcie ze strony pracowników Klubu Seniora,
 • tworzenia i organizacji własnego samorządu,
 • wyboru i wpływu na rodzaj prowadzonej terapii zajęciowej,
 • udziału w organizowanych imprezach oraz wyjazdach,
 • podmiotowego traktowania i partnerstwa
 • ze strony personelu.

Spotkania odbywają się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na sali terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie. Klub Seniora działa cztery razy w miesiącu w wybrany dzień tygodnia.

Obecnie w każdy poniedziałek od 15:00 do 18:00.
Jeżeli masz ochotę przyjdź, zadzwoń i dołącz do nas!

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni - pokój nr 1, 2 i 3 (parter) tel.: 94 3513159, fax. 94 3513122, e-mail:gops.goscino@wp.pl

m
Zobacz dział: Twórczość Klubu SenioraSpis streści: Następna strona
.: Powrót do działu Struktura Organizacyjna :: Powrót do spisu działów :.

strona główna | góra strony  

www.gops.goscino.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Administrator Tomasz Kolasa @