wtorek, 28 marca 2017 

Jeżeli chcesz pomóc ...

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:33
W tym miesiącu:1129
W tym roku:3448
Ogólnie:108169

Od dnia 31-12-2008

Projekty Socjalne
.: Data publikacji 18-Maj-2008 :: Odsłon: 11990 :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.

Tematyka projektów socjalnych zazwyczaj wynika z wcześniej dokonanej przez pracowników socjalnych diagnozy problemów społecznych. Niejednokrotnie dany projekt rodzi potrzeba chwili, konkretny problem danej grupy społecznej, czy środowiska.

Pracownicy socjalni opracowują koncepcję rozwiązywania problemu społecznego, określając cel główny i cele szczegółowe oraz zadania, które doprowadzą do osiągnięcia wcześniej zamierzonego celu. Każdy projekt socjalny zawiera również opis założeń i źródeł finansowania, a także ocenia zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji.

Dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym, samorządem oraz dzięki ofiarności sponsorów, od 2005 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie stworzył i wprowadził w życie ponad 90 różnych projektów socjalnych.

Dotyczyły one takich dziedzin i obszarów życia społecznego jak:

 • niepełnosprawność dzieci i osób starszych

 • osamotnienie i starość

 • choroby i zaburzenia psychiczne

 • przemoc domowa

 • alkoholizm

 • współuzależnienie członków rodzin alkoholowych

 • dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji rodzin patologicznych

 • ubóstwo w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

 • bezradność opiekuńczo- wychowawcza rodzin patologicznych

 • bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego

 • długotrwałe bezrobocie kobiet

 • aktywizacja zawodowa kobiet po 40 roku życia

 • niezaradność życiowa

Od ponad trzech lat nową formą realizacji projektów socjalnych jest wyjście naprzeciw problemom społecznym w środowisku lokalnym. Pracą socjalną, poradnictwem i metodami aktywizacji, które dotyczą różnych wymiarów życia, objęto większość rodzin korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej.

Realizowane Projekty

Spis streści: Następna strona
.: Powrót do działu Działalność GOPS :: Powrót do spisu działów :.

strona główna | góra strony  

www.gops.goscino.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Administrator Tomasz Kolasa @