wtorek, 28 marca 2017 

Jeżeli chcesz pomóc ...

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:33
W tym miesiącu:1129
W tym roku:3448
Ogólnie:108169

Od dnia 31-12-2008

Projekt Systemowy 'JESTEŚMY AKTYWNI'
.: Data publikacji 06-Cze-2008 :: Odsłon: 7405 :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -

Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 -
"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej"

IV EDYCJA PARTNERSKIEGO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

"JESTEŚMY AKTYWNI"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Od stycznia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie trwa realizacja IV edycji projektu systemowego "JESTEŚMY AKTYWNI" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu. Ponadto w projekt zaangażowane są gminy powiatu kołobrzeskiego w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy.

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gościnie
przyznano na rok 2011 dofinansowanie w kwocie 138.775,35 zł
natomiast 10% wartości projektu finansowane jest ze środków GOPS jako wkład własny

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom z terenu gminy Gościno, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i trwała z nimi integracja, w celu polepszenia sytuacji życiowej.

W ramach tegorocznego projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie realizowane będzie kompleksowe wsparcie dla beneficjentów projektu w postaci aktywnej integracji edukacyjnej, zawodowej i społecznej oraz pracy socjalnej. Ponadto beneficjenci ostateczni zostaną objęci wsparciem finansowym umożliwiającym aktywny udział w przedsięwzięciu oraz ubezpieczeniem NNW. Wsparcie dochodowe wynosi 10% wartości projektu i finansowane jest ze środków GOPS Gościno jako wkład własny gminy.

Beneficjentami ostatecznymi projektu w 2011 roku będzie osiemnaście osób z terenu gminy Gościno, w tym dziewięć kobiet i dziewięciu mężczyzn, będących osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnymi czy też pozostającymi w stosunku pracy, a którym szkolenia w ramach projektu pozwolą na jej utrzymanie. Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie pracownik socjalny w miesiącu kwietniu br. będzie zawierał kontrakty socjalne, zobowiązujące do aktywnego udziału w szkoleniach i kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe oraz w zajęciach aktywizujących.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego realizacja potrwa do 2013 roku.


Realizacje

Spis streści: Następna strona
.: Powrót do działu Projekty :: Powrót do spisu działów :.

strona główna | góra strony  

www.gops.goscino.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Administrator Tomasz Kolasa @