Deprecated: Function split() is deprecated in /includes/pnLang.php on line 62

Strict Standards: Declaration of pnRender::clear_cache() should be compatible with Smarty::clear_cache($tpl_file = NULL, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $exp_time = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::is_cached() should be compatible with Smarty::is_cached($tpl_file, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::fetch() should be compatible with Smarty::fetch($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = false) in /includes/pnRender.class.php on line 45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ::

 niedziela, 23 kwietnia 2017 

Jeżeli chcesz pomóc ...

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:29
W tym miesiącu:952
W tym roku:4551
Ogólnie:109272

Od dnia 31-12-2008

Ogłoszenia
.: Data publikacji 16-Cze-2008 :: Odsłon: 8091 :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że począwszy od miesiąca WRZEŚNIA 2015 r. będą wydawane skierowania do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Dochód uprawniający do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu:

  • osoby samotnie gospodarujące, których dochód netto nie przekracza kwoty 951,00 zł
  • rodziny, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł

O miejscu i terminach odbioru żywności osoby zostaną poinformowane po otrzymaniu skierowania.


WZROST KRYTERIÓW DOCHODOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że w dniu 14 lipca 2015r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości niektórych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - maksymalnie 634 zł (wcześniej 542 zł - wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie - maksymalnie 514 zł (wcześniej 456 zł - wzrost o 58 zł).

Podwyższone zostaną także niektóre świadczenia oraz zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmienią się także kryteria uprawniające do korzystania
z pomocy w oparciu o uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności). I tak, od 1 października 2015r. kryteria dochodowe wynosić będą:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 150% z 634 zł, tj. 951 zł.
  • dla osoby w rodzinie - 150% z 514 zł, tj. 771 zł.

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielają pracownicy socjalni GOPS Gościno w godzinach pracy Ośrodka pod numerami telefonów: (94) 35-120-89, (94) 35-131-22.

   
Zmiany w usługach opiekuńczych Uchwała z dn. 27.03.2014r.

APEL ODNOŚNIE OSÓB BEZDOMNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy w związku z okresem jesienno/zimowym.

Jeżeli mają Państwo informacje o osobach bezdomnych przebywających na klatkach schodowych, piwnicach, działkach, zsypach śmietnikowych, garażach, opuszczonych budynkach lub w innych miejscach prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS tel. 094 3513159, 0943512089 lub zgłoszenie tego faktu Policji (tel. 997).

Osoby bezdomne będą kierowane do noclegowni i schronisk na terenie naszego powiatu lub województwa. Posiadamy także wolne miejsca w mieszkaniu chronionym.

Można także dokonać zgłoszenia pod bezpłatnym numerem 0800 170 010 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Infolinia służy do zgłaszania informacji o osobach bezdomnych i osobach potrzebujących pomocy. Pracownicy Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego pełnią dyżury przez całą dobę i na bieżąco monitorują sytuację w poszczególnych placówkach pomocowych.


KARTA DUŻEJ RODZINY W GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (II piętro Urzędu Miejskiego w Gościnie) przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny jest pracownik GOPS-u w Gościnie Pani Agnieszka Orłowska (nr tel. 94 35 133 90).

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl


.: Powrót do działu Aktualności :: Powrót do spisu działów :.

strona główna | góra strony  

www.gops.goscino.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Administrator Tomasz Kolasa @