Deprecated: Function split() is deprecated in /includes/pnLang.php on line 62

Strict Standards: Declaration of pnRender::clear_cache() should be compatible with Smarty::clear_cache($tpl_file = NULL, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $exp_time = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::is_cached() should be compatible with Smarty::is_cached($tpl_file, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::fetch() should be compatible with Smarty::fetch($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = false) in /includes/pnRender.class.php on line 45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ::

 niedziela, 23 kwietnia 2017 

Jeżeli chcesz pomóc ...

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:29
W tym miesiącu:952
W tym roku:4551
Ogólnie:109272

Od dnia 31-12-2008

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
.: Data publikacji 10-Lis-2008 :: Odsłon: 3187 :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.

 1. Przyjmowanie wniosków o dodatki mieszkaniowe i obliczanie ich wysokości
 2. Sprawdzanie kompletności dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy dodatku mieszkaniowego
 3. Prowadzenie obsługi interesantów i udzielanie informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach, zgodnie z etyka zawodową
 4. Znajomość obowiązującej procedury w zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych, a w szczególności:
  1. biegła umiejętność obsługi komputera
  2. obsługa stosownego programu komputerowego, wprowadzanie danych do systemu
  3. umiejętność obsługi urządzeń technicznych
  4. umiejętność sporządzania list płac świadczeniobiorców
  5. umiejętność robienia sprawozdań i analiz świadczeniobiorców
 5. Terminowe przygotowanie decyzji administracyjnych
 6. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dot. dodatków mieszkaniowych
 7. Stosowanie i znajomość KPA i instrukcji kancelaryjnej
 8. Zabezpieczenie dokumentów i pieczęci przed dostępem osób niepowołanych
 9. Współdziałanie w w/w zakresie z Kierownikiem Działu i Głównym księgowym
 10. Sporządzanie bieżących informacji dotyczących wysokości wypłaconych dodatków mieszkaniowych
 11. Sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji na ten cel
 12. Znajomość ustawy o dodatkach mieszkaniowych i aktów wykonawczych oraz innych przepisów prawnych na mocy których ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 13. Prowadzenie ewidencji świadczeniobiorców
 14. Współdziałanie z pracownikami socjalnymi i innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie realizacji świadczeń
 15. Udział w szkoleniach doskonalących z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz innych niezbędnych na stanowisku pracy
 16. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem
 17. Zabezpieczenie dokumentów i pieczęci przed dostępem osób niepowołanych
 18. Przygotowywanie corocznej archiwizacji dokumentów

.: Powrót do działu Struktura Organizacyjna :: Powrót do spisu działów :.

strona główna | góra strony  

www.gops.goscino.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Administrator Tomasz Kolasa @