Deprecated: Function split() is deprecated in /includes/pnLang.php on line 62

Strict Standards: Declaration of pnRender::clear_cache() should be compatible with Smarty::clear_cache($tpl_file = NULL, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $exp_time = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::is_cached() should be compatible with Smarty::is_cached($tpl_file, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::fetch() should be compatible with Smarty::fetch($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = false) in /includes/pnRender.class.php on line 45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ::

 niedziela, 23 kwietnia 2017 

Jeżeli chcesz pomóc ...

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:29
W tym miesiącu:952
W tym roku:4551
Ogólnie:109272

Od dnia 31-12-2008

Punkt Konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych i ich rodzin
.: Data publikacji 10-Lis-2008 :: Odsłon: 3263 :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.

Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i ich rodzin jest funkcjonuje w ramach struktury Ośrodka od 01.01.2009 roku. Swoim zasięgiem Punkt obejmuje teren gminy Gościno.

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i ich rodzin, jest poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego oferowanego przez GOPS dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej. Powstanie Punktu jest jednym z elementów realizowanego przez gminę Gościno Programu "STOP - Przeciw przemocy na lata 2008 - 2015" i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy środowiska lokalnego.

Założeniem Punktu Konsultacyjnego jest przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród mieszkańców gminy Gościno, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego w szczególności należy:

 • motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione
 • udzielanie wsparcia w trakcie leczenia odwykowego i po jego zakończeniu
 • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym w tym dzieci i młodzieży
 • diagnozowanie przemocy w rodzinie, udzielenia wsparcia i pokazanie możliwości wyjścia z kryzysu
 • pomoc rodzicom wobec zjawiska niewydolności opiekuńczo - wychowawczej oraz rodzinom z ograniczoną władzą wychowawczą
 • wsparcie rodzin zastępczych
 • rozpoznawanie zagrożeń i patologii
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • prowadzenie interwencji kryzysowej i szeroko rozumianej pracy socjalnej
 • współpraca z innymi instytucjami mogącymi włączyć się w systemowa i długofalową pomoc dla korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego

Poradnictwo i interwencja kryzysowa prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego, w szczególności: psychologiczne, prawne i socjalne jest świadczone osobom i rodzinom, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, bez względu na posiadany dochód.

W Punkcie Konsultacyjnym udzielane jest wsparcie:

 • dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem
 • rodzicom bezradnym w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej
 • rodzicom zagrożonym ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej
 • ofiarom przemocy domowej
 • sprawcom przemocy domowej
 • osobom uzależnionym od alkoholu bądź innych środków odurzających
 • osobom współuzależnionym
 • osobom z zaburzeniami psychicznymi
 • innym osobom będącym w kryzysie

Punkcie Konsultacyjnym oferuje konsultacje:

 • Psycholog przyjmuje w I i III piątek każdego miesiąca w godz. od 09:00 do 13:00
   
 • Psychoterapeuta uzależnień przyjmuje w I i III czwartek każdego miesiąca w godz. od 09:00 do 13:00 uzależnień w każdy czwartek miesiąca w godz. 8.00 - 13.00

Osoby lub rodziny korzystające z usług specjalistów w ramach działania Punktu w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej są kierowane przez pracowników socjalnych GOPS lub przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie.

W przypadku osób lub rodzin objętych pomocą finansową ośrodka, objęcie wsparciem specjalistów wynika z zawartego kontraktu socjalnego.

Punkt działa w głównej siedzibie GOPS przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 w Gościnie, parter - pokój nr 3. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni - pokój nr 1 i 2 parter. tel. 0943513159, fax. 0943513122, e-mail: pracownicy_socjalni_gops_goscino@wp.pl
W godzinach przyjęć specjalistów tel. 0943513157.

.: Powrót do działu Struktura Organizacyjna :: Powrót do spisu działów :.

strona główna | góra strony  

www.gops.goscino.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Administrator Tomasz Kolasa @