Deprecated: Function split() is deprecated in /includes/pnLang.php on line 62

Strict Standards: Declaration of pnRender::clear_cache() should be compatible with Smarty::clear_cache($tpl_file = NULL, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $exp_time = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::is_cached() should be compatible with Smarty::is_cached($tpl_file, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL) in /includes/pnRender.class.php on line 45

Strict Standards: Declaration of pnRender::fetch() should be compatible with Smarty::fetch($resource_name, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $display = false) in /includes/pnRender.class.php on line 45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie ::

 niedziela, 23 kwietnia 2017 

Jeżeli chcesz pomóc ...

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:29
W tym miesiącu:952
W tym roku:4551
Ogólnie:109272

Od dnia 31-12-2008

Przepisy Zewnętrzne
.: Data publikacji 18-Maj-2008 :: Odsłon: 3653 :: Drukuj aktualną stronę :: Drukuj wszystko:.

Wybrane przepisy prawa regulujące tryb postępowania oraz działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593

 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz. U. z 2005 r. nr 267, poz. 2259

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami

 • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz. U. z 2005 r. nr 86, poz. 732

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. z 2001 r. nr 71, poz. 734

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1366

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych Dz. U. z 2006 r, nr 94, poz. 651

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. z 1964 r, nr 9 poz. 59 z późn. zm.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U z 2005 nr 180, poz. 1493

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej Dz. U. z 2003 r. nr 135, poz. 1268

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych Dz. U. z 1997 r. nr 123, poz. 776

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. z 1994 r. nr 111, poz. 535

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781 - pomoc materialna dla uczniów

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm
   
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378, z późn. zm.).

.: Powrót do działu Akty Prawne :: Powrót do spisu działów :.

strona główna | góra strony  

www.gops.goscino.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Administrator Tomasz Kolasa @