Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Program psychologiczno - terapeutyczny

Z myślą o osobach uwikłanych w przemoc domową wskazuje się na konieczność podjęcia działań, których celem będzie zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Osoby doznające przemocy wielokrotnie akceptują ten fakt. Nie szukają pomocy, bo sądzą, że nikt im nie uwierzy. Wraz z ofiarą cierpią także niewinne dzieci.

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gościnie, ogłasza nabór do: Programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób doznających przemocy w gminie Gościno na lata 2023 - 2027.


Jeżeli jesteś osobą:

  • doznającą przemocy
  • nie czujesz się bezpiecznie w związku partnerskim
  • nie widzisz rozwiązania swojej trudnej sytuacji
  • masz poczucie wykorzystania
  • uważasz, że Twoje prawo do samostanowienia jest łamane

Przyjdź, zapraszamy Cię na spotkania Grupy.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, bądź telefonicznie, pod nr tel. +48 94 35 120 35.


pobierz plik PDF

Program Psychologiczno - terapeutyczny dla Ofiar Przemocy w Gminie Gościno na lata 2023 - 2027


Pamiętaj, że nikt nie ma prawa Cię krzywdzić!

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top