Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Wypłaty Świadczeń
Świadczenia Terminy wypłat Uwagi

Zasiłki pomocy społecznej

od 23 do 26 dnia
każdego miesiąca
-
Zasiłki pomocy społecznej od 06 do 10 dnia
każdego miesiąca
 • listy wyrównań
 • za ubiegły miesiąc
Świadczenia rodzinne
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
od 16 do 20 dnia
każdego miesiąca
 • I dzień wypłat - litery od A do H
 • II dzień wypłat - litery od I do Ł
 • III dzień wypłat - litery od M do R
 • IV dzień wypłat - litery od S do Ż
 • V dzień wypłat - osoby, które nie pobrały świadczeń
Świadczenia wychowawcze 500+ od 23 do 26 dnia
każdego miesiąca
 • I dzień wypłat - litery od A do H
 • II dzień wypłat - litery od I do Ł
 • III dzień wypłat - litery od M do R
 • IV dzień wypłat - litery od S do Ż
 • V dzień wypłat - osoby, które nie pobrały świadczeń
Dodatki mieszkaniowe od 06 do 10 dnia
każdego miesiąca
-

Uwaga!

Świadczenia wypłacane są w godzinach pracy Pomorskiego Banku Spółdzielczego o/Gościno, wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości i decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie.

Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez GOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż GOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat wypłat.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top