Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Klub Seniora "ZŁOTY WIEK"

KLUB SENIORA ZŁOTY WIEK

istnieje od 01.10.2005 roku

KLUB SENIORA ZŁOTY WIEK jest ośrodkiem wsparcia dziennego o zasięgu gminnym, działa jako ośrodek aktywizacji społecznej osób w wieku sędziwym i podeszłym, obejmuje działaniem osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie działalności GOPS w Gościnie. Siedzibą Klubu Seniora jest budynek przy ul .IV Dywizji Wojska Polskiego 66 w Gościnie.


INICJATYWA:

Klub Seniora "Złoty Wiek" w Gościnie powstał w następstwie realizacji przez GOPS w Gościnie Programu "Aktywizacja osób starszych, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu - utworzenie Klub Seniora" ze środków MPiPS. Program był realizowany w 2005/2006 w trybie konkursowym, jako jeden z kilku finansowanych projektów w naszym województwie. Nieprzerwanie działa w strukturze GOPS w Gościnie od września 2005 roku i jest najdłużej działającym klubem seniora przy OPS na terenie naszego powiatu.

Powstanie Klubu Seniora zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób w wieku sędziwym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją.


PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z pózn. zm
 • Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie 05.2010 r.

UCZESTNIKAMI KLUBU SENIORA MOGĄ BYĆ

 • osoby zagrożone wykluczeniem i marginalizacją społeczna z powodu wieku
 • osoby w wieku podeszłam powyżej 65 roku
 • seniorzy i osoby w wieku sędziwym
 • renciści i emeryci

Udział w Klubie Seniora jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnictwo nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego czy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wszyscy uczestnicy traktowani są na zasadach partnerstwa, równouprawnienia i współpracy.


KLUB SENIORA ZLOTY WIEK ZAPEWNIA

 • zajęcia w ramach usprawnienia manualnego
 • zajęcia w ramach muzykoterapii, biblioterapii
 • ćwiczenia ogólno - usprawniające, krążeniowe, oddechowe w tym relaksacyjne
 • trening kulinarny
 • spotkania towarzyskie z klubami seniora z terenu naszego powiatu
 • trening rekreacyjno-sportowy - nauka gry w kręgle w Gościńskim Centrum Sportu "OLIMP"
 • wyjazdy i imprezy integracyjne i kulturalno- rozrywkowe (koncerty, bale, wycieczki, pikniki , kino, teatr, itp.)
 • tworzenie wspólnoty osób przebywających w klubie
 • podwieczorki
 • transport do miejsca zamieszkania

CELE KLUBU SENIORA

 • Organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym i podeszłym
 • Usprawnianie psycho-fizyczne osób starszych
 • Przełamywanie samotności i izolacji osób starszych
 • Zwiększenie dostępu do poradnictwa socjalnego, konsultacji specjalistów i rehabilitacji
 • Przełamanie stereotypu “człowieka starego” - kreowanie wizerunku osoby w wieku podeszłym jako jednostki czynnej społecznie.
 • Rozwój zainteresowań własnych klubowiczów, kreowanie nowych inicjatyw i pomysłów
 • Integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem.
 • Popularyzacja twórczości osób starszych w tym twórczości ludowej

PRAWA UCZESTNIKA KLUBU SENIORA

 • do bezpłatnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach i spotkaniach,
 • do samodzielnego planowania i organizowania swojego funkcjonowania w środowisku, a w działaniach tych uzyskuje wsparcie ze strony pracowników Klubu Seniora,
 • tworzenia i organizacji własnego samorządu,
 • wyboru i wpływu na rodzaj prowadzonej terapii zajęciowej,
 • udziału w organizowanych imprezach oraz wyjazdach,
 • podmiotowego traktowania i partnerstwa
 • ze strony personelu.

Spotkania odbywają się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na sali terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie. Klub Seniora działa cztery razy w miesiącu w wybrany dzień tygodnia.

Obecnie w każdy poniedziałek od 15:00 do 18:00. Jeżeli masz ochotę przyjdź, zadzwoń i dołącz do nas! Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni - pokój nr 1, 2 i 3 (parter) tel.: 94 3513159, fax. 94 3513122, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Twórczość Klubu Seniora

KLUB SENIORA ZŁOTY WIEK

istnieje od 01.10.2005 roku

KLUB SENIORA ZŁOTY WIEK jest ośrodkiem wsparcia dziennego o zasięgu gminnym, działa jako ośrodek aktywizacji społecznej osób w wieku sędziwym i podeszłym, obejmuje działaniem osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie działalności GOPS w Gościnie. Siedzibą Klubu Seniora jest budynek przy ul .IV Dywizji Wojska Polskiego 66 w Gościnie.


INICJATYWA:

Klub Seniora "Złoty Wiek" w Gościnie powstał w następstwie realizacji przez GOPS w Gościnie Programu "Aktywizacja osób starszych, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu - utworzenie Klub Seniora" ze środków MPiPS. Program był realizowany w 2005/2006 w trybie konkursowym, jako jeden z kilku finansowanych projektów w naszym województwie. Nieprzerwanie działa w strukturze GOPS w Gościnie od września 2005 roku i jest najdłużej działającym klubem seniora przy OPS na terenie naszego powiatu.

Powstanie Klubu Seniora zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób w wieku sędziwym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją.


PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej z pózn. zm
 • Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie 05.2010 r.

UCZESTNIKAMI KLUBU SENIORA MOGĄ BYĆ

 • osoby zagrożone wykluczeniem i marginalizacją społeczna z powodu wieku
 • osoby w wieku podeszłam powyżej 65 roku
 • seniorzy i osoby w wieku sędziwym
 • renciści i emeryci

Udział w Klubie Seniora jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnictwo nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego czy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Wszyscy uczestnicy traktowani są na zasadach partnerstwa, równouprawnienia i współpracy.


KLUB SENIORA ZLOTY WIEK ZAPEWNIA

 • zajęcia w ramach usprawnienia manualnego
 • zajęcia w ramach muzykoterapii, biblioterapii
 • ćwiczenia ogólno - usprawniające, krążeniowe, oddechowe w tym relaksacyjne
 • trening kulinarny
 • spotkania towarzyskie z klubami seniora z terenu naszego powiatu
 • trening rekreacyjno-sportowy - nauka gry w kręgle w Gościńskim Centrum Sportu "OLIMP"
 • wyjazdy i imprezy integracyjne i kulturalno- rozrywkowe (koncerty, bale, wycieczki, pikniki , kino, teatr, itp.)
 • tworzenie wspólnoty osób przebywających w klubie
 • podwieczorki
 • transport do miejsca zamieszkania

CELE KLUBU SENIORA

 • Organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób w wieku sędziwym i podeszłym
 • Usprawnianie psycho-fizyczne osób starszych
 • Przełamywanie samotności i izolacji osób starszych
 • Zwiększenie dostępu do poradnictwa socjalnego, konsultacji specjalistów i rehabilitacji
 • Przełamanie stereotypu “człowieka starego” - kreowanie wizerunku osoby w wieku podeszłym jako jednostki czynnej społecznie.
 • Rozwój zainteresowań własnych klubowiczów, kreowanie nowych inicjatyw i pomysłów
 • Integracja osób starszych ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem.
 • Popularyzacja twórczości osób starszych w tym twórczości ludowej

PRAWA UCZESTNIKA KLUBU SENIORA

 • do bezpłatnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach i spotkaniach,
 • do samodzielnego planowania i organizowania swojego funkcjonowania w środowisku, a w działaniach tych uzyskuje wsparcie ze strony pracowników Klubu Seniora,
 • tworzenia i organizacji własnego samorządu,
 • wyboru i wpływu na rodzaj prowadzonej terapii zajęciowej,
 • udziału w organizowanych imprezach oraz wyjazdach,
 • podmiotowego traktowania i partnerstwa
 • ze strony personelu.

Spotkania odbywają się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na sali terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie. Klub Seniora działa cztery razy w miesiącu w wybrany dzień tygodnia.

Obecnie w każdy poniedziałek od 15:00 do 18:00. Jeżeli masz ochotę przyjdź, zadzwoń i dołącz do nas! Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni - pokój nr 1, 2 i 3 (parter) tel.: 94 3513159, fax. 94 3513122, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Twórczość Klubu Seniora

WIOSNA

Idzie Wiosna małymi krokami
Już jest blisko, zaraz będzie z nami
Kiedy ją ujrzysz, powitaj ja mile
Dlaczego jest taka piękna zastanów się chwilę.

Czy dlatego, że wszystko do życia się budzi
Czy dlatego, że potęga miłości wzrasta wśród ludzi.
Na wiosnę są piękne wieczory i ranki
W lesie już kwitną przebiśniegi i sasanki.
Drzewa paki swoje rozwijają i na przybycie wiosny czekają.

Przyroda na wiosnę czeka też,
Ze swojej kryjówki wychodzi już jeż
I niedźwiedź brunatny ze snu się budzi
Radość i miłość wiosną jest wśród ludzi.

Kiedy widzisz kwitnące drzewa i kwiaty w wiosennym uroku
To jakże nie kochać takiej pory roku.

Piszę ten wiersz prostymi słowami
Kocham wiosnę i przyrodę, która jest między nami.

Człowieku przebudź się i posłuchaj
Jak ziemia z bólu jęczy
Uszanuj to wszystko co na niej żyje
A ona Ci się odwdzięczy.

WIOSNA

"Idzie wiosna, piękna hoża
Pewnie przyszła, aż za morza
Pięknie dzisiaj słońce świeci
Pewnie dla was, dobre dzieci.

Piękny ranek, piękny dzionek
W polu śpiewa dziś skowronek
Bocian gniazda swego szuka
Dzięcioł w lesie w drzewo stuka.

Drzewa pąki rozwijają
Piękną wiosnę pozdrawiają
I Wy też ją przywitajcie
I o wszystko wypytajcie

Co tam w świecie, wicher gra
Co dobrego przepowiada
Niech przyniesie dobre wieści
Niech swą ręką nas wypieści
Niech nam dużo zdrowia da
Wiosna piękno w sobie ma.

Czy Ty stary, czy Ty młody
Proszę, nie niszcz tej przyrody"

ROZWIANE CZASY

Wiej wietrze przez knieje i lasy
Przywiej nam lepsze czasy.
Ty, który znasz uroki tego świata
Proszę, zmień świat na lepsze lata.
Niech zapanuje pokój na całej ziemi
Niech życie człowieka w radość się zamieni.
Rozwiej wietrze wojny, agresje i zło.
Abyśmy spokojnie spali
I po ulicach spokojnie nam się szło.
Niech dzieci dorastają w twym łagodnym szumie.
Niech mają lepsze dzieciństwo i więcej kultury w rozumie.
Wietrze gdybyś nie siał burzy wśród nieodpowiednich ludzi
Co strach w nas budzi
Oj wietrze, wietrze ty psotniku srogi
Nie wiej ludziom biednym w oczy
I uciekaj z drogi.

Życie nam ciągle figle płata
I zawsze nas doświadcza los
I wciąż jesteśmy przygnębieni
Na głowę wali nam się cios
I nie myśl sobie, że to kara
I nie wylewaj gorzkich łez
Bądź zawsze uśmiechnięty
I radość życia w sobie noś
A kiedy rano się przebudzisz
I ujrzysz piękny światła blask
To ciesz się życiem
Tym pięknym darem
Iskierką życia co jeszcze się tli w nas
I chociaż chandra cię dopadnie
To nie rób sobie z tego nic
Pomódl się do Boga w ciszy
To ci pozwoli lepiej żyć.

Apolonia Grabowska

 

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top