Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

Informator zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Instytucje realizujące oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon/ e-mail

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu

ul. Grottgera 11
78 - 100 Kołobrzeg

94 35 480 66
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program odziaływań korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest wg modelu DULUTH, który zakłada działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy domowej, poprzez bezpośrednią pracę z osobami tę przemoc stosującymi, ukierunkowaną na zmianę ich zachowań poprzez oddziaływania psychologiczne i edukację. To zajęcia edukacyjne mające ukazać uczestnikom alternatywne sposoby myślenia i zachowania oraz umożliwić im korektę zachowania poprzez nabycie umiejętności i technik radzenia sobie z emocjami i agresją, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i komunikacji.

Realizator:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu ul. Grottgera 11, 78 - 100 Kołobrzeg
  • Informacje na temat terminów udzielane są pod nr telefonu 94 35 480 66

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z powiatu kołobrzeskiego inicjujące działania w stosunku do osób stosujących przemoc:

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon/ e-mail

1.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu

ul. Okopowa 15
78 - 100 Kołobrzeg

94 35 52 390

2.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48 A
78 - 100 Kołobrzeg

94 35 30 446

3.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dygowie

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo

94 712 61 10

4.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ustroniu Morskim

ul. Osiedlowa 2B
78 - 111 Ustronie Morskie

94 35 14 177

5.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gościnie

ul. IV Dywizji WP 66
78 -120 Gościno

94 35 13 122

6.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemyślu

ul. Kołobrzeska 14
78 123 Siemyśl

94 35 88 239

7.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rymaniu

ul. Szkolna 7
78 - 125 Rymań

94 35 83 234


 Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

L.p.

Nazwa

Adres

Telefon - e-mail

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu

ul. Grottgera 11
78 - 100 Kołobrzeg

94 35 480 66
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

Komenda Powiatowa Policji

ul. Kilińskiego 20
78 - 100 Kołobrzeg

997
112

3.

Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu

ul. Waryńskiego 8
78 - 100 Kołobrzeg

94 354 87 50

4.

Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej

Ośrodek Charytatywny Dla Dzieci i Młodzieży w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
ul. Aniołów Stróżów 1

94 35 422 77
791 310 277

5.

Stowarzyszenie "Kropka" wolni od uzależnień

ul. Okopowa 15
78 - 100 Kołobrzeg

32 139 56 36

6.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia   w Kołobrzegu

ul. Okopowa 15
78 - 100 Kołobrzeg

tel. 94 352 26 37
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.

Regionalny Szpital         w Kołobrzegu - Poradnia uzależnień

ul. Łopuskiego 33
78 -100 Kołobrzeg

94 353 02 12

8.

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu

ul. Okopowa 15A
pokój 205
78 - 100 Kołobrzeg

94 71 36 152

 

9.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kołobrzegu

ul.  Piastowska 9
78 - 100 Kołobrzeg

94 35 45 447

10.

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Regionalnym Szpitalu                 w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31
Poradnia znajduje się na parterze - wejście po lewej stronie od wejścia głównego do Szpitala

94 35 30 252

11.

Straż Miejska     w Kołobrzegu

ul. Ratuszowa 12
78 - 100 Kołobrzeg

Telefon alarmowy
986
Zgłoszenie interwencyjne 94 35 516 20

12.

Urząd Miasta Kołobrzeg - Wydział Spraw Społecznych

ul. Okopowa 15A
pok. 203, 204, 205

94 71 36 151
94 71 36 152
94 71 36 153

13.

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy             i Spraw Społecznych

ul. Okopowa 15A
 pok.214
78 - 100 Kołobrzeg

94 71 36 145

14.

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" w Kołobrzegu

ul. Warszawska 15
78 - 100 Kołobrzeg

94 35 180 62

15.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gminie Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48a
78- 100 Kołobrzeg

94 35 30 446

16.

Fundacja Na Przekór Przeciwnościom

ul. Starynowska 12a
78-100 Kołobrzeg

500 009 019

17.

Punkt wspierania rodziny, siedziba w Urzędzie Gminy Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48a
78- 100 Kołobrzeg

94 35 30 446
601 429 570
606 609 529
518 332 824

18.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Dygowie

ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo

94 3584195

19.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Ustroniu Morskim

ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

94 35 14 178

20.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Siemyślu

ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl

943 588 013
943 588 017
943 588 078

21.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Gościnie

IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78 - 120 Gościno

94 351 25 03

22.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Rymań

ul. Szkolna 7
78 - 125 Rymań

94 35 83 234

23.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

ul. Okopowa 15
78 - 100 Kołobrzeg

94 35 52 300

24.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

ul. Trzebiatowska 48 B
78 - 100 Kołobrzeg

94 35 425 68

25.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

ul. Osiedlowa 2B
78 - 111 Ustronie Morskie

94 35 141 77

26.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie

ul. Kolejowa 1
78 - 113 Dygowo

94 35 844 69

27.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66
78 -120 Gościno

94 35 131 22

28.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu

ul. Kołobrzeska 14
78 123 Siemyśl

94 35 880 13

29.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu

ul. Szkolna 7
78 - 125 Rymań

94 35 832 34


Numery telefonów alarmowych (interwencyjnych) i lokalnych telefonów zaufania działających w powiecie kołobrzeskim dla osób uwikłanych w przemoc.

L.p.

Gmina

Rodzaj telefonu

Nr telefonu

1.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA

Interwencyjny
Informacyjny

800 12 00 02
www.niebieskalinia.info

2.

Policyjny Telefon Zaufania

Interwencyjny

800 120 226
Linia bezpłatna, czynna codziennie od 8:00 do 22:00

3.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Interwencyjny, Informacyjny

800 12 12 12

4.

Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet Fundacji Praw Kobiet

Interwencyjny

600 07 07 17

5.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Interwencyjny Informacyjny

116 111

6.

Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi

Interwencyjny, Informacyjny

22 628 01 20

7.

Fundacja przeciwko handlowi Ludźmi "La strada"

Interwencyjny, Informacyjny

22 628 99 99

8.

Fundacja "Znajdź Pomoc"

Interwencyjny, Informacyjny

22 299 29 28

9.

Telefon zaufania Młodzieżowy

Interwencyjny, Informacyjny

988

10.

Telefon zaufania  - Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Interwencyjny, Informacyjny

94 35 33 511

11.

Telefon zaufania dla skłóconych małżeństw

Interwencyjny, Informacyjny

22 728 64 35

12.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy w Koszalinie

informacyjny

606 967 103

13.

"Pomarańczowa Linia" dla rodziców pijących nastolatków

Interwencyjny, Informacyjny

800 14 00 68

14.

Telefon pomocnego zrozumienia dla dzieci i młodzieży codziennie od 12 -22 - Fundacja "Na przekór przeciwnością".

Interwencyjny, Informacyjny

507 004 518

15.

Liliana Korzeniewska - Powiatowy Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

informacyjny

604 612 282

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top