Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Projekty Socjalne

Tematyka projektów socjalnych zazwyczaj wynika z wcześniej dokonanej przez pracowników socjalnych diagnozy problemów społecznych. Niejednokrotnie dany projekt rodzi potrzeba chwili, konkretny problem danej grupy społecznej, czy środowiska.

Pracownicy socjalni opracowują koncepcję rozwiązywania problemu społecznego, określając cel główny i cele szczegółowe oraz zadania, które doprowadzą do osiągnięcia wcześniej zamierzonego celu. Każdy projekt socjalny zawiera również opis założeń i źródeł finansowania, a także ocenia zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji.


Dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym, samorządem oraz dzięki ofiarności sponsorów, od 2005 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie stworzył i wprowadził w życie ponad 90 różnych projektów socjalnych.


Dotyczyły one takich dziedzin i obszarów życia społecznego jak:

 • niepełnosprawność dzieci i osób starszych
 • osamotnienie i starość
 • choroby i zaburzenia psychiczne
 • przemoc domowa
 • alkoholizm
 • współuzależnienie członków rodzin alkoholowych
 • dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji rodzin patologicznych
 • ubóstwo w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • bezradność opiekuńczo- wychowawcza rodzin patologicznych
 • bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • długotrwałe bezrobocie kobiet
 • aktywizacja zawodowa kobiet po 40 roku życia
 • niezaradność życiowa

Od ponad trzech lat nową formą realizacji projektów socjalnych jest wyjście naprzeciw problemom społecznym w środowisku lokalnym. Pracą socjalną, poradnictwem i metodami aktywizacji, które dotyczą różnych wymiarów życia, objęto większość rodzin korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej.


ZREALIZOWANE PROJEKTY

Tematyka projektów socjalnych zazwyczaj wynika z wcześniej dokonanej przez pracowników socjalnych diagnozy problemów społecznych. Niejednokrotnie dany projekt rodzi potrzeba chwili, konkretny problem danej grupy społecznej, czy środowiska.

Pracownicy socjalni opracowują koncepcję rozwiązywania problemu społecznego, określając cel główny i cele szczegółowe oraz zadania, które doprowadzą do osiągnięcia wcześniej zamierzonego celu. Każdy projekt socjalny zawiera również opis założeń i źródeł finansowania, a także ocenia zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy jego realizacji.


Dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym, samorządem oraz dzięki ofiarności sponsorów, od 2005 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie stworzył i wprowadził w życie ponad 90 różnych projektów socjalnych.


Dotyczyły one takich dziedzin i obszarów życia społecznego jak:

 • niepełnosprawność dzieci i osób starszych
 • osamotnienie i starość
 • choroby i zaburzenia psychiczne
 • przemoc domowa
 • alkoholizm
 • współuzależnienie członków rodzin alkoholowych
 • dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji rodzin patologicznych
 • ubóstwo w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • bezradność opiekuńczo- wychowawcza rodzin patologicznych
 • bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • długotrwałe bezrobocie kobiet
 • aktywizacja zawodowa kobiet po 40 roku życia
 • niezaradność życiowa

Od ponad trzech lat nową formą realizacji projektów socjalnych jest wyjście naprzeciw problemom społecznym w środowisku lokalnym. Pracą socjalną, poradnictwem i metodami aktywizacji, które dotyczą różnych wymiarów życia, objęto większość rodzin korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej.


ZREALIZOWANE PROJEKTY

2005

"Działkowiec" - projekt polegał na wykorzystaniu nieuprawianych ogródków warzywnych. GOPS zapewniał ok. 25 rodzajów różnych nasion nowalijek.

 • Cel - przeciwdziałanie bezradności życiowej oraz poprawa funkcjonowania gospodarstw domowych rodzin objętych pomocą społeczną
 • Beneficjenci: grupa 40 kobiet z terenu gminy Gościno - niepracujących, przebywających w domu
 • Realizacja: 03 - 06.2005 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Święto radości" - organizacja całodniowej imprezy dla dzieci wraz z rodzicami z okazji Dnia Dziecka z transportem do miejsca zamieszkania i gorącym posiłkiem. Dzieciom zapewniono imprezę taneczno-rekreacyjną z upominkami.

 • Cel - integracja środowiska rodzinnego, promowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwój różnych form kreatywności dzieci
 • Beneficjenci: grupa 100 dzieci w wieku 4 -10 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 04.06.2005 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców!

"Międzynarodowy Dzień Dziecka - Stowarzyszenie Rotary Club" - wytypowanie dzieci, organizacja transportu i zapewnienie opieki na zabawie plenerowej

 • Cel: przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z rodzin ubogich
 • Beneficjenci: grupa 50 dzieci uczęszczających na świetlice środowiskowe do Karkowa i Robunia
 • Realizacja: 11.06.2005 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Rotary Club z Kołobrzegu!

"Z harcerstwem w tle..." - projekt polegał na organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w stanicy harcerskiej nad jeziorem w Drężnie.

 • Cel: przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem
 • Beneficjenci: grupa 50 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Gościno alkoholizmem rodzin objętych pomocą społeczną
 • Realizacja: 07.2005 rok
 • Finansowanie: środki GKRPA

"Zwiedzamy Kołobrzeg" - zorganizowanie wycieczki do Kołobrzegu wraz z rejsem po Morzu Bałtyckim i imprezą szantową w Latarni Morskiej

 • Cel: przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych alkoholizmem
 • Beneficjenci: grupa 36 dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Wartkowie i Robuniu
 • Realizacja: 14.07.2005 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców!

"Poznaj swój kraj - skarby Pomorza Zachodniego" - wycieczka integracyjna do Wolińskiego Parku Narodowego, ze zwiedzaniem Świnoujścia i Międzyzdrojów, Niechorza i Rewala.

 • Cel: integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu dzieci i osób niepełnosprawnych, przełamanie barier w kontaktach
 • Beneficjenci: grupa 32 dzieci w wieku 10 -14 lat i 16 osób niepełnosprawnych
 • Realizacja: 22.08.2005 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców!

"Mikołajki ze Stowarzyszeniem Rotary Club" - wytypowanie dzieci, organizacja transportu i zapewnienie opieki na zabawie mikołajkowej

 • Cel: przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z rodzin ubogich
 • Beneficjenci: grupa 40 dzieci w wieku 7 -12 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 06.12.2005 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Rotary Club z Kołobrzegu

"Nasze spotkanie Wigilijne" - zorganizowanie spotkania wigilijnego przy kolędach dla podopiecznych ŚDS, grupy AA, Klubu Seniora "Złoty wiek"

 • Cel: integracja środowiska wiejskiego i grup społecznych, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne
 • Beneficjenci: 120 osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i uzależnionych
 • Realizacja: 12.2005 rok
 • Finansowanie: środki własne

2006

"Szkoła narciarska" - zimowisko w Białym Dunajcu połączone z nauka jazdy na nartach i zwiedzaniem Tatr oraz wycieczką do Krakowa

 • Cel: przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z rodzin ubogich, promocja zdrowego stylu życia
 • Beneficjenci: grupa 40 dzieci w wieku 12 -16 lat z rodzin objętych pomocą społeczną
 • Realizacja: 16 - 25.01.2006 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Choinka dla przedszkolaka" - zabawa choinkowa wraz podwieczorkiem i wydawaniem paczek z bajkami, malowankami i kredkami oraz słodyczami.

 • Cel: integracja środowiska rodzinnego poprzez uczestnictwo dzieci i rodziców, wyciszanie negatywnych emocji i agresji u dzieci
 • Beneficjenci: grupa 50 dzieci w wieku 2- 5 lat wraz z opiekunami - rodziny korzystające z pomocy społecznej
 • Realizacja: 06.01.2006 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Wielkanocne śniadanie integracyjne" - zorganizowanie spotkania wielkanocnego dla uczestników ŚDS, Klubu Seniora, grupy AA oraz podopiecznych schroniska.

 • Cel: integracja środowisk i grup społecznych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym
 • Beneficjenci: około 60 osób w tym osoby chore, niepełnosprawne i uzależnione
 • Realizacja: 04.2006 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Święto delfinów"- organizacja imprezy "Przygodzie pirackiej" w Kołobrzegu dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

 • Cel: promowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwój różnych form kreatywności dzieci, wyzwalanie twórczego myślenia i inicjatyw
 • Beneficjenci: grupa 38 dzieci w wieku 5 -7 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 04.06.2006 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców!

Zielone lato" - organizacja wypoczynku letniego w Ochotnicy Dolnej w Pieninach

 • Cel: promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia wśród dzieci z rodzin zagrożonych patologiami i niedostosowaniem społecznym.

 • Beneficjenci: 40 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy
 • Realizacja: 06- 07.2006 rok
 • Finansowanie: środki własne oraz GKRPA

"Zwiedzamy Szczecin"- całodniowa wycieczka do Szczecina połączona z rejsem statkiem po Odrze.

 • Cel: przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z rodzin ubogich, promocja zdrowego stylu życia
 • Beneficjenci: 46 dzieci z terenu gminy w wieku 9 - 13 lat z rodzin dysfunkcyjnych
 • Realizacja: 27.07.2006 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców!

"Ocelot" - zorganizowanie wyjazdu na przedstawienie teatralno -muzyczne do Kołobrzegu.

 • Cel: przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z rodzin ubogich
 • Beneficjenci: 40 dzieci w wieku szkolnym z rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 11.08.2006 rok
 • Finansowanie: Wójt Gminy Gościno Pan M. Sieradzki, środki własne

"Wesołe Mikołajki" - integracyjna zabawa mikołajkowa z paczkami dla dzieci.

 • Cel: integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
 • Beneficjenci: 61 dzieci w wieku 3 -9 lat z terenu gminy
 • Realizacja: 06.12.2006 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców!

"Nasz Dziadek Mikołaj" - spotkania świąteczne połączone z wydawaniem paczek świątecznych dla seniorów akcja prowadzono z drużyną ZHP oraz podopiecznymi ŚDS w Gościnie.

 • Cel: budowanie więzi międzypokoleniowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • Beneficjenci: 12 osób w wieku sędziwym po 90 roku życia z terenu gminy Gościno
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców

"Opowieść wigilijna" - zorganizowanie spotkania wigilijnego dla uczestników ŚDS, Klubu Seniora, grupy AA oraz podopiecznych schroniska.

 • Cel: integracja środowisk i grup społecznych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym
 • Beneficjenci: około 50 osób w tym osoby chore, niepełnosprawne i uzależnione
 • Realizacja: 12.2006 rok
 • Finansowanie: środki własne

2007

"Śnieżne szaleństwo" - zimowisko w Białym Dunajcu połączone ze zwiedzaniem Tatr oraz wycieczką do Krakowa

 • Cel: przeciwdziałanie marginalizacji dzieci z rodzin ubogich, promocja zdrowego stylu życia
 • Beneficjenci: grupa 40 dzieci w wieku 12- 16 lat z rodzin korzystających z społecznej
 • Realizacja: 29.01 - 07.02.2007 rok
 • Finansowanie: środki własne

"I kto nas tak urządził?" – wyposażenie gospodarstw domowych w niezbędne meble i artykułu AGD, sprzęt RTV oraz bieliznę pościelową, kołdry, poduszki, ręczniki itp.

 • Cel: poprawa warunków bytowych rodzin ubogich i bezradnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • Beneficjenci: 15 rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 27.04.2007rok
 • Finansowanie: całość wyposażenia otrzymano od Darczyńców!

"Tańczyć każdy może…" – spotkanie integracyjne połączone z zabawą taneczną z klubem seniora z Siemyśla

 • Cel: przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu ludzi starszych, promocja wizerunku osoby starszej jako jednostki aktywnej społecznie
 • Beneficjenci: uczestniczki Klubu Seniora "Złoty wiek" z Gościna i Klubu Seniora z Siemyśla
 • Realizacja: 16.05.2007rok
 • Finansowanie: środki własne

"Kolorowy świat" - zabawa rekreacyjna w Sali "Piotruś" z okazji Dnia Dziecka połączona z podwieczorkiem i wydawaniem upominków.

 • Cel: promowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwój różnych form kreatywności dzieci, wyzwalanie twórczego myślenia i inicjatyw
 • Beneficjenci: grupa 20 dzieci w wieku 3 -6 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 01.06.2007 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców!

"Grillować każdy może" - plenerowe spotkanie integracyjne uczestników ŚDS i Klubu Seniora "Złoty wiek"

 • Cel - poprawa jakości życia osób izolowanych społecznie
 • Beneficjenci: grupa 45 osób: niepełnosprawnych uczestników ŚDS i osoby starsze z Klubu Seniora
 • Realizacja: 21.06.2007 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Wakacje z historią w tle…" - organizacja wypoczynku letniego nad jeziorem w Gąsawie koło Biskupina

 • Cel: promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia wśród dzieci z rodzin zagrożonych patologiami i niedostosowaniem społecznym, propagowanie wiedzy o zabytkach i historii Polski
 • Beneficjenci: 40 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy
 • Realizacja: 06- 07.2007 rok
 • Finansowanie: środki GKRPA

"Wodny świat" - wycieczka integracyjna do Aqua Parku do Świdwina.

 • Cel: promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia wśród dzieci z rodzin zagrożonych patologiami i niedostosowaniem społecznym
 • Beneficjenci: 36 dzieci w wieku 10-13 lat z rodzin wielodzietnych i niepełnych
 • Realizacja: 13.07.2007 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców

"Ale kino!" - wycieczka do kina Wybrzeże do Kołobrzegu na film "Schrek" oraz wizyta w cukierni na promenadzie

 • Cel: promowanie kulturalnych form spędzania wolnego czasu, integracja rówieśników
 • Beneficjenci: 36 dzieci w wieku 10-15 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 09.08.2007 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców

"Wyprawa "W krainie zamków i duchów" - wycieczka dwu dniowa do Bytowa, Gniewu i Malborka z noclegiem w pałacu Marysieńki w Gniewie

 • Cel: promowanie wiedzy o zamkach Warmii i Pomorza
 • Beneficjenci: 10 dzieci w wieku 11-16 lat z rodzin dysfunkcyjnych
 • Realizacja: 13 - 14.08.2007 rok. Organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu
 • Finansowanie: dopłata - środki własne

"Zaczarowany plecak" - zapewnienie wyposażenia w niezbędne przybory i artykuły szkolne

 • Cel: zapewnienie dzieciom właściwego obowiązku szkolnego, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin na niższym poziomie ekonomicznym
 • Beneficjenci: 100 dzieci: 40 dzieci kl. O-III i 60 dzieci z kl. IV SP- III Gimnazjum z rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 07 - 09.2007 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Domowe porządki" - zorganizowanie paczek ze środkami czystości oraz higieny osobistej dla podopiecznych GOPS

 • Cel: propagowanie higieny i porządku wśród rodzin objętych wsparciem ośrodka pomocy społecznej
 • Beneficjenci: 50 rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 07 - 09.2007 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Sto lat Seniora!!!" - zainicjowanie i rozwinięcie obchodów urodzin seniorów oraz wpisanie ich w Kalendarza Obchodów imprez GOPS, ŚDS i Klubu Seniora

 • Cel: przeciwdziałanie izolacji osób w wieku sędziwym, zainteresowanie społeczności lokalnej osobami starszymi
 • Beneficjenci: 57 osób w wieku sędziwym z terenu gminy Gościno
 • Realizacja: 07 - 12. 2007 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Serce dla Roksany" - zorganizowanie akcji charytatywnej/wystawienie sztuki teatralno - muzycznej dla mieszkańców gminy przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Seniora "Złoty wiek" na rzecz niepełnosprawnego dziecka.

 • Cel: uzyskanie środków finansowych umożliwiających odbycie rehabilitacji i zakup kombinezona Thera Su
 • Beneficjenta: czteroletnia dziewczynka z przepukliną oponowo-rdzeniową, rozszczepem kręgosłupa i porażeniem kończyn dolnych
 • Realizacja: 09.2007 rok
 • Finansowanie: całość akcji sfinansowana przez Darczyńców - Wsparcie zostało przekazane na potrzeby rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka

"Mikołajkowe niespodzianki" - integracyjna zabawa mikołajkowa z upominkami dla dzieci

 • Cel: integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz grup rówieśniczych, wyrównywanie szans
 • Beneficjenci: 31 dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu gminy
 • Realizacja: 06.12.2007 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców!

"Bliżej w Święta" - pomoc w zorganizowaniu Świąt Bożego Narodzenia rodzinom dysfunkcyjnym, wielodzietnym i niepełnym oraz osobom samotnym i chorym m.in. poprzez wydawanie świątecznych paczek żywnościowych, zaproszenie na Wigilię i Jasełka

 • Cel: zapobieganie marnotrawieniu pomocy finansowej, monitorowanie rodzin z ograniczoną władzą rodzicielską i przyznanych świadczeń, pomoc w przygotowaniu świat z udziałem wszystkich członków rodziny, promowanie polskiej tradycji wśród rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem
 • Beneficjenci: 70 rodzin w tym 154 osoby
 • Realizacja: 09 - 12.2007 rok
 • Finansowanie: środki własne

2008

"Zimowe szaleństwo" - zimowisko w Białym Dunajcu połączone ze zwiedzaniem Tatr oraz wycieczkami do Krakowa, Częstochowy, Nowego Targu i Nowego Sącza.

 • Cel: promowanie zdrowego stylu życia oraz pozytywnych wzorców zachowań wśród młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych
 • Beneficjenci: 40 dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, uczęszczających do Gimnazjum w Gościnie.
 • Realizacja: 09.02.-18.02.2008 rok.
  Projekt realizowany wspólnie z GOPS w Rymaniu
 • Finansowanie: środki własne

"Promyk szczęścia" - zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego z wystawieniem prac uczestników ŚDS i Klubu Seniora w Gościnie na rzecz pomocy dla chorej dziewczynki.

 • Cel: zaktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz pomocy i wsparcia dla chorego dziecka, zaktywizowanie osób niepełnosprawnych i starszych w działaniu charytatywnym, integracja środowiska wiejskiego w działaniu samopomocowym
 • Beneficjenci: dziecko chore na chorobę nowotworową
 • Realizacja: 03.03.-17.03.2008 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Zaplanuj swoją przyszłość" - zorganizowanie dwudniowych warsztatów zarządzania budżetem domowym oraz odmawiania zaciągania szybkich i łatwych kredytów oraz planowania wydatków rodziny.

 • Cel: racjonalne i rozsądne gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi oraz przyznana pomocą z GOPS, podejmowanie odpowiednich decyzji, co do zakupów.
 • Beneficjenci: 18 kobiet z rodzin wielodzietnych i niepełnych objętych pomocą tut. ośrodka głównie z powodu bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 • Realizacja: 16 -18.04.2008 roku.
  Projekt realizowano wspólnie z Zachodniopomorskim Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości
 • Finansowanie: Fundacja Levi - Strauss`a

"Przy wspólnym stole" - śniadanie wielkanocne dla osób niepełnosprawnych, chorych i upośledzonych oraz ich rodzin i pracowników GOPS.

 • Cel: integracja osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
 • Beneficjenci: uczestnicy ŚDS w Gościnie oraz ich rodziny około 60 osób
 • Realizacja: 19.03.2008 rok.
  Całość spotkania przygotowali podopieczni ŚDS.
 • Finansowanie: środki własne

"Raźniej - razem" - spotkanie integracyjne uczestników ŚDS z dziećmi z klasy V B szkoły Podstawowej z Gościna.

 • Cel: integracja osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi i upośledzonymi, uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niepełnosprawnych, przekraczanie barier komunikacyjnych.
 • Beneficjenci: 20 uczniów SP z Gościna oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • Realizacja: 08.04.2008 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Kowbojem każdy może zostać!" - zorganizowanie imprezy plenerowej do Centrum Rozrywki i Jazdy Konnej w Zieleniewie.

 • Cel: integracja ludzi niepełnosprawnych, wyciszanie negatywnych emocji, frustracji i złości, promowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu.
 • Beneficjenci: 20 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
 • Realizacja: 17.04.2008 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Po prostu tańcz!" - zorganizowanie integracyjnego wyjazdu na dancing do Kołobrzegu dla uczestniczek Klubu Seniora "Złoty wiek"

 • Cel: przeciwdziałanie osamotnieniu ludzi starszych, integracja grup rówieśniczych oraz środowiska wiejskiego ludzi po 65 roku życia
 • Beneficjenci: 20 osób w wieku powyżej 65 roku życia
 • Realizacja: 24.04.2008 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Zielona Planeta" - obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, połączonego z akcja zbierania śmieci i ogniskiem nad jeziorem w Dargocicach.

 • Cel: uwrażliwienie na zanieczyszczenie środowiska naturalnego, promowanie ludzi niepełnosprawnych jako jednostek czynnych społecznie
 • Beneficjenci: 20 uczestników ŚDS w Gościnie.
 • Realizacja: 24.04.2008 rok.
  Projekt zrealizowany dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Gościnie
 • Finansowanie: środki własne

"Kwiatki na Dzień Matki" - spotkania integracyjne ze śpiewaniem pieśni ludowych nad jeziorem w Dargocicach.

 • Cel: przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji ludzi starszych
 • Beneficjenci: 25 uczestniczek Klubu Seniora "Złoty wiek"
 • Realizacja: 26.05.2008 rok.
  Projekt zrealizowano dzięki uprzejmości Radnego Gminy Gościno - Pana Stefana Orłowskiego
 • Finansowanie: środki własne

"Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka" - rodzinny piknik integracyjny przy muzyce i grillu z okazji Dnia Dziecka. Dla dzieci przewidziano konkurencje, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz słodki poczęstunek i paczki z książeczkami, malowankami, kredkami oraz słodyczami.

 • Cel: promowanie aktywności i rekreacji na świeżym powietrzu, wyciszenie negatywnych emocji u dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, promowanie wspólnego spędzania czasu przez rodziców i dzieci, wyrównywanie szans dzieci ze środowisk biednych

 • Beneficjenci: 32 dzieci wraz z rodzicami

 • Realizacja: 30.05.2008 rok

 • Finansowanie: Całość imprezy sfinansowana przez Darczyńców!


"Lawendowy ogród"- założenie tematycznego ogródka na terenie zielonym przy GOPS w Gościnie oraz powstanie miejsca wypoczynku i rekreacji dla ŚDS oraz mieszkańców gminy.

 • Cel: promowanie ludzi niepełnosprawnych jako jednostek czynnych społecznie, usprawnienie manualne i ruchowe, rozwój inicjatyw lokalnych, integrujących z osobami zdrowymi.
 • Beneficjenci: 20 uczestników ŚDS w Gościnie oraz sąsiedzi
 • Realizacja: 03.06 -10.06.2008 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Może nad morze…" - zorganizowanie wypoczynku letniego we Władysławowie wraz ze zwiedzaniem Półwyspu Helskiego, Gdyni, Gdańska, Sopotu, Pucka i Rozewia oraz z realizacją programu profilaktycznego.

 • Cel: przeciwdziałanie skutkom patologii społecznych, w tym uzależnień oraz niedostosowaniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wyrównywanie szans dzieci ze środowiska wiejskiego.
 • Beneficjenci: 30 dzieci z terenu gminy Gościno w wieku 10 - 14 lat.
 • Realizacja: 06- 08.2008 rok
 • Finansowanie: środki własne oraz GKRPA w Gościnie.

"Witaj szkoło!" - zapewnienie dla 100 uczniów z terenu naszej gminy kompletnych wyprawek szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 • Cel: wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin o niższym statusie ekonomicznym, zapobieganie zmarnotrawieniu pomocy finansowej w rodzinach z problemem alkoholowym, zapewnienie dzieciom możliwości właściwego wypełniania obowiązku szkolnego.
 • Beneficjenci: 100 uczniów: 40 uczniów z klas "0" - III szkoła podstawowa i 60 uczniów uczniów klas IV SP - III Gimnazjum z rodzin objętych pomocą społeczną.
 • Realizacja: 07- 08.2008 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Kolorowych snów…" - wyposażenie rodzin korzystających z pomocy społecznej w komplety bielizny pościelowej.

 • Cel: zapobieganie marnotrawieniu pomocy finansowej w rodzinach z problemem alkoholowym, poprawienie warunków bytowych rodzinom ubogim, szczególnie wielodzietnym i niepełnym.
 • Beneficjenci: 50 rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym 209 osób.
 • Realizacja: 07 - 10.2008 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Ku zdrowiu i sprawności"- zorganizowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wczasowo - Rehabilitacyjnego w Stegnie w terminie 02.10.2008 - 16.10.2008 rok dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie.

 • Cel: usprawnienie ruchowo- manualne osób niepełnosprawnych, poprawa funkcjonowania w środowisku społecznym i rodzinnym, wyciszenie negatywnych emocji, integracja grupy ŚDS.
 • Beneficjenci: 18 osób niepełnosprawnych oraz 3 opiekunów
 • Realizacja: 07 - 10. 2008 rok
 • Finansowanie: środki przyznane z PFRON oraz środki własne

"Turkusowe wakacje" - zorganizowanie wycieczki dla dzieci uczęszczających do świetlicy wiejskiej w Wartkowie.

 • Cel: promowanie zdrowego stylu życia, rozwój zainteresowań i hobby, zapewnienie dzieciom aktywnej formy spędzania czasu wolnego
 • Beneficjenci: 15 dzieci ze świetlicy wiejskiej w Wartkowie
 • Realizacja: 04.08 - 09.08.2008 rok. Projekt zrealizowano dzięki zaangażowaniu Opiekuna świetlicy wiejskiej w Wartkowie
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana dzięki Darczyńcom!

"Giełda pracy"- zorganizowanie spotkania z pracodawcami dla osób długotrwale bezrobotnych.

 • Cel: umożliwienie powrotu na rynek pracy, aktywizacja zawodowa i społeczna, poprawa sytuacji materialno-bytowej, uniezależnienie od świadczeń pomocy społecznej
 • Beneficjenci: 30 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 22 - 29.08.2008 rok
 • Finansowanie: środki własne

 • "Mikołaj w kinie" - zorganizowanie wyjazdu na seans filmowy oraz spotkania przy pizzy ze Św. Mikołaja, podczas którego dzieci otrzymały prezenty
 • Cel: integracja grup rówieśniczych, promowanie kulturalnych form spędzania wolnego czasu
 • Beneficjenci: 25 dzieci w wieku 9 - 11 lat.
 • Realizacja: 12.12. 2008 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana dzięki Darczyńcom!

 • "Rodzinne Święta" - pomoc w zorganizowaniu Świąt Bożego Narodzenia rodzinom dysfunkcyjnym, wielodzietnym i niepełnym oraz osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym m.in. poprzez wydawanie świątecznych paczek żywnościowych (łącznie 2.5 tony żywności), oraz zorganizowanie Wigilii w GOPS
 • Cel: zapobieganie marnotrawieniu pomocy finansowej, monitorowanie rodzin z ograniczoną władzą rodzicielską i przyznanych świadczeń, pomoc w przygotowaniu świat z udziałem wszystkich członków rodziny, promowanie polskiej tradycji wśród rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem
 • Beneficjenci: 114 rodzin, łącznie 470 osób
 • Realizacja: 10 - 12. 2008 rok
 • Finansowanie: środki własne

2009

"Strzał w dziesiątkę" - zorganizowanie integracyjnego wyjazdu na strzelnicę do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 • Cel: propagowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności fizycznej
 • Beneficjenci: 20 osób niepełnosprawnych
 • Realizacja: 14.01.2009 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Ferie z teatrem" - zorganizowanie wyjazdu do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie na spektakl teatralny

 • Cel: edukacja kulturalna poprzez zabawę, integracja w grupach rówieśniczych
 • Beneficjenci: 30 dzieci z terenu gminy Gościno z rodzin objętych pomocą społeczną
 • Realizacja: 26.01.2009 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Uśmiechnięty karnawał" - integracyjna, karnawałowa impreza taneczna dla osób niepełnosprawnych: podopiecznych ŚDS w Gościnie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie

 • Cel: integracja osób niepełnosprawnych, terapia tańcem, wyciszenie negatywnych emocji
 • Beneficjenci: 40 osób niepełnoprawnych i upośledzonych z terenu gminy Gościno i Białogardu.
 • Realizacja: 28.01.2009 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Walentynki seniorów" - integracyjna, walentynkowa impreza taneczna dla osób starszych podopiecznych Klubu Seniora w Gościnie i Klubu Seniora z Rymania.

 • Cel: integracja osób starszych, zawieranie nowych znajomości, przeciwdziałanie izolacji osób starszych
 • Beneficjenci: 50 osób starszych z terenu gminy Gościno i gminy Rymań
 • Realizacja: 11.02.2009 rok
 • Finansowanie: impreza składkowa klubowiczów!

 • "8 marzec z poezją" - zorganizowanie spotkania poetyckiego w ŚDS PROMYK
 • Cel: promowanie twórczości osób niepełnosprawnych, rozwój nowych form aktywności
 • Beneficjenci: 20 osób niepełnosprawnych, Klub Seniora Złoty wiek oraz pracownicy GOPS w Gościnie
 • Realizacja: 09.03.2009 rok
 • Finansowanie: środki własne


 • "Komfortowe spanie na tapczanie" - zorganizowanie mebli oraz transportu dla 12 rodzin z terenu gminy Gościno
 • Cel: poprawa warunków materialno - bytowych rodzin ubogich
 • Beneficjenci: 12 rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 03.2009 rok
 • Finansowanie: meble pozyskano dzięki Darczyńcom! transport - środki własne

 • "Witaj wiosno!" - zorganizowanie pomocy w naturze w postaci paczek z artykułami chemicznymi i środkami czystości
 • Cel: zapobieganie marnotrawieniu pomocy finansowej w rodzinach z problemem alkoholowym, poprawienie warunków bytowych rodzin ubogich
 • Beneficjenci: 40 rodzin z terenu gminy Gościno (w tym 151 osób)
 • Realizacja: 03.2009 rok
 • Finansowanie: środki własne

 • "Nasza Wielkanoc" - śniadanie wielkanocne dla osób niepełnosprawnych, chorych i upośledzonych oraz ich rodzin i pracowników GOPS.
 • Cel: integracja osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
 • Beneficjenci: uczestnicy ŚDS w Gościnie oraz ich rodziny około 60 osób
 • Realizacja: 09.04.2008 rok
 • Całość spotkania przygotowali podopieczni ŚDS.
 • Finansowanie: środki własne

 • "Ziemia jest tylko jedna" - obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, połączonego z akcja zbierania śmieci i ogniskiem nad jeziorem w Dargocicach.
 • Cel: uwrażliwienie na zanieczyszczenie środowiska naturalnego, promowanie ludzi niepełnosprawnych jako jednostek czynnych społecznie
 • Beneficjenci: 20 uczestników ŚDS w Gościnie
 • Realizacja: 23.04.2008 rok
 • Projekt zrealizowany dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Gościnie
 • Finansowanie: środki własne

 • "Zgrupowanie przed spartakiadą" - zorganizowanie wyjazdu na zgrupowanie nad Jez. Dargocice dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie
 • Cel: usprawnienie ruchowo- manualne osób niepełnosprawnych, poprawa funkcjonowania w środowisku społecznym i rodzinnym, wyciszenie negatywnych emocji, integracja grupy ŚDS
 • Beneficjenci: 15 osób niepełnosprawnych oraz 3 opiekunów
 • Realizacja: 05- 07.05.2009 rok
 • Finansowanie: środki własne

 • "Wszystkie dzieci nasze są… " - zorganizowanie plenerowej, integracyjnej imprezy z okazji Dnia Dziecka
 • Cel: propagowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności fizycznej
 • Beneficjenci: 80 dzieci z terenu gminy (kl. I SP oraz przedszkolaki)
 • Realizacja: 01.06.2009 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana dzięki Darczyńcom!

 • "Poznajemy swój region" - zorganizowanie integracyjnej wycieczki edukacyjnej dla dzieci w wieku szkolnym do Wolińskiego Parku Narodowego
 • Cel: zagospodarowanie czasu wolnego, minimalizacja zachowań aspołecznych, integracja dzieci w grupach rówieśniczych, nawiązywanie właściwej komunikacji między grupami rówieśniczymi, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
 • Beneficjenci: 35 dzieci z terenu gminy w wieku 12-16 lat
 • Realizacja: 13.08.2009 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana dzięki Darczyńcom!

 • "Świąteczne niespodzianki" - przygotowanie paczek żywnościowych dla podopiecznych Ośrodka w związku ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Cel: projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego, mając na uwadze potrzeby osób i rodzin o niskich dochodach dla których przygotowanie świąt wiąże się ze znacznymi wydatkami, obciążającymi ich budżety
 • Beneficjenci: 75 osób i rodzin objętych pomocą społeczną, których dochód rzeczywisty nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
 • Realizacja: październik - grudzień 2009 rok
 • Finansowanie: paczki żywnościowe sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz ze środków własnych gminy!

2010

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - aukcja prac uczestników ŚDS przeznaczona dla Orkiestry

 • Cel: pozyskanie środków finansowych na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, propagowanie idei pomocowych
 • Beneficjenci: 17 uczestników ŚDS w Gościnie
 • Realizacja: 10.01.2010 rok
 • Finansowanie: środki własne

Zabawa karnawałowa ŚDS Modrzewiec - zabawa wyjazdowa uczestnicy ŚDS

 • Cel: integracja osób niepełnosprawnych, nawiązywanie przyjaźni, usprawnienie manualno-ruchowe
 • Beneficjenci: 17 uczestników ŚDS w Gościnie
 • Realizacja: 15.02.2010 rok
 • Finansowanie: środki własne oraz Zaproszenie ŚDS Modrzewiec

Spotkanie integracyjne - spotkanie plastyczne z dziećmi kl. I SP Gościno w GOPS w Gościnie

 • Cel: integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, przybliżenie dzieciom problemów osób niepełnosprawnych, nawiązywanie przyjaźni, usprawnienie manualno- ruchowe
 • Beneficjenci: 17 uczestników ŚDS w Gościnie i 25 dzieci z kl. I SP Gościno
 • Realizacja: 03.03.2010 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Na ratunek ziemi ..." - obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, połączonego z akcja zbierania śmieci i ogniskiem nad jeziorem w Dargocicach

 • Cel: uwrażliwienie na zanieczyszczenie środowiska naturalnego, promowanie ludzi niepełnosprawnych jako jednostek czynnych społecznie
 • Beneficjenci: 17 uczestników ŚDS w Gościnie
 • Realizacja: 26.04.2010 rok
 • Projekt zrealizowany dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Gościnie
 • Finansowanie: środki własne

"Poczuj taniec, a poznasz radość!" - zorganizowanie integracyjnego wyjazdu na dancing do Kołobrzegu dla uczestniczek Klubu Seniora "Złoty wiek"

 • Cel: przeciwdziałanie osamotnieniu ludzi starszych, integracja grup rówieśniczych oraz środowiska wiejskiego ludzi po 65 roku życia
 • Beneficjenci: 20 osób w wieku powyżej 65 roku życia
 • Realizacja: 14.05.2010 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Budujemy nowy dom…" - zorganizowanie prac remontowo - budowlanych mieszkania chronionego oraz podział lokalu na dwa odrębne mieszkania dla kobiet i mężczyzn.

 • Cel: poprawa warunków bytowych i mieszkaniowych osób upośledzonych i niepełnosprawnych, objętych pomocą w postaci mieszkania chronionego.
 • Beneficjenci: osoby objęte pomocą w postaci miejsca w mieszkaniu chronionym
 • Realizacja: 05 - 07.2010 rok
 • Finansowanie: środki własne, materiały budowlane sfinansowane częściowo przez Darczyńców! Dziękujemy Panu J. Wołejszo - Sp. Z O. O. TROTON z Ząbrowa oraz Panu A. Bejnarowiczowi z Gościna

"Mydło wszystko umyje…" - zorganizowanie paczek ze środkami czystości oraz higieny osobistej dla podopiecznych GOPS

 • Cel: propagowanie higieny i porządku wśród rodzin objętych wsparciem ośrodka pomocy społecznej, zapobieganie marnotrawieniu pomocy finansowej w rodzinach z problemem alkoholowym, poprawienie warunków bytowych rodzinom ubogim, szczególnie wielodzietnym i niepełnym
 • Beneficjenci: 40 rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • Realizacja: 05 - 09.2010 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Magiczny świat…" - zorganizowanie integracyjnej imprezy z okazji Dnia Dziecka wraz z poczęstunkiem i upominkami - wyjazd do Kołobrzegu Sala zabaw dla dzieci "Piotruś".

 • Cel: propagowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności fizycznej
 • Beneficjenci: 30 dzieci z terenu gminy w wieku 6-7 lat.
 • Realizacja: 07.06.2010 rok
 • Finansowanie: całość imprezy sfinansowana dzięki Darczyńcom!

"Meblujemy się!" - zorganizowanie mebli, sprzętu AGD i RTV oraz transportu dla rodzin i osób potrzebujących z terenu gminy Gościno

 • Cel: poprawa warunków materialno - bytowych rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
 • Beneficjenci: rodziny i osoby korzystające z pomocy społecznej
 • Realizacja: 04 - 12.2010 roku
 • Finansowanie: meble pozyskano dzięki Darczyńcom! Transport - środki własne.

"Las i woda to też przyroda" - zorganizowanie wyjazdu na zgrupowanie nad Jez. Dargocice dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYK w Gościnie

 • Cel: usprawnienie ruchowo - manualne osób niepełnosprawnych, poprawa funkcjonowania w środowisku społecznym i rodzinnym, wyciszenie negatywnych emocji, integracja grupy ŚDS
 • Beneficjenci: 12 osób niepełnosprawnych oraz 3 opiekunów
 • Realizacja: 16 - 08.05.2010 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Senior latem" - projekt socjalny skierowany do osób w wieku sędziwym, samotnie zamieszkujących, które ze względu na stan zdrowia i wiek w sposób szczególny odczuwają skutki panujących upałów

 • Cel: zasadniczym celem projektu było zorientowanie się w sytuacji w/w osób oraz poradnictwo z zakresu radzenia sobie podczas bardzo wysokich temperatur
 • Beneficjenci: projektem objęto 5 osób w wieku sędziwym, zamieszkujących samotnie
 • Realizacja: 01 - 31.07.2010 roku
 • Finansowanie: środki własne

"Ciepło domowego ogniska" - projekt skierowany do osób i rodzin, które ze względu na dochody nie są uprawnione do korzystania z pomocy społecznej, a mimo to przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości nie są w stanie zakupić opału na zimę

 • Cel: zapewnienie w/w osobom opału na okres jesienno-zimowy w postaci drewna pozyskanego z wycinki
 • Beneficjenci: projektem objęto 20 rodzin
 • Realizacja: 01 - 31.12.2010 roku
 • Finansowanie: drewno pozyskano z kompleksowej wycinki prowadzonej przy Zespole Szkół w Gościnie, transport - Zakład Usług Komunalnych S.A. w Gościnie

2015

"Pomoc sąsiedzka" - objęcie wsparciem w postaci pomocy sąsiedzkiej samotnych, chorych i starszych osób z terenu gminy

 • Cel: objęcie pomocą osób, które wymagają wsparcia w funkcjonowaniu, ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność, aktywizacja kobiet z III profilu osób bezrobotnych PUP
 • Beneficjenci: 35 osób z terenu gminy
 • Realizacja: 09 - 12.2015 rok
 • Finansowanie: środki własne gminy

"Dobry wieczór rodzino" - stały monitoring rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, w tym rodzin zagrożonych przemocą domowa i alkoholizmem z terenu gminy poza godzinami pracy ośrodka.

 • Cel: poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną
 • Beneficjenci: 40 rodzin z terenu gminy
 • Realizacja 10. - 12.2015 rok
 • Finansowanie środki własne gminy

Projekt realizowany we współpracy ze Strażą Miejska oraz Posterunkiem Policji w Gościnie.


"Gościńskie trojaczki - nasza przyszłość" - objęcie rodziny kompleksową pomocą, finansową, rzeczową i wsparciem w tym w opiece nad trojaczkami, pomoc przy zorganizowaniu specjalistycznych konsultacji lekarskich, patronażowe wizyty pracowników połączone z odwiedzinami położnej.

 • Cel: promowanie wartości rodzinnych, wsparcie rodzin wielodzietnych, przekształcenie zainteresowania społecznego w stałe wsparcie środowiskowe
 • Beneficjenci: rodzina trojaczków
 • Realizacja: 10.2015 - 04.2016
 • Finansowanie: środki własne

"Wszystkiego najlepszego… !!!" - zainicjowanie i rozwinięcie obchodów urodzin seniorów oraz zapraszanie ich do Klubu Seniora Złoty wiek przy GOPS w Gościnie.

 • Cel: przeciwdziałanie izolacji osób w wieku sędziwym, zainteresowanie społeczności lokalnej osobami starszymi
 • Beneficjenci: 57 osób w wieku sędziwym, powyżej 80 roku życia z terenu gminy Gościno
 • Realizacja: 10 - 12. 2015 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Zaduszki" - zorganizowanie akcji porządkowania i przygotowania grobów przed Świętem Zmarłych, przygotowanie wieńców, wizyta na Cmentarzu Komunalnym.

 • Cel: ocalenie od zapomnienia opuszczonych grobów, kultywowanie pamięci o podopiecznych GOPS i ŚDS, którzy nie posiadali rodzin ani bliskich
 • Beneficjenci: osoby zmarłe pochowane na Cmentarzu Komunalnym w Gościnie (podopieczni ośrodka i ŚDS)
 • Realizacja: 11. 2015 rok
 • Finansowanie: środki własne

PROJEKT ZREALIZOWANO WE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY "PROMYK" W GOŚCINIE.


"Chłopaki na medal" - zorganizowanie imprezy integracyjnej w dniu 26.11.2015 roku z udziałem uczniów SOSW „Okruszek” i ŚDS Promyk z Gościna, przedstawicieli samorządu Gościna i władz powiatu kołobrzeskiego z okazji uczczenia brązowych medalistów w koszykówce w reprezentacji Polski na XIV Igrzyskach Olimpiad Paranormalnych w Los Angeles w 2015 roku: Andrzeja Nowaka i Marka Prusa z gminy Gościno. Impreza połączona jest z pokazem filmu z Olimpiady w Los Angeles oraz turniejem gry w kręgle.

 • Cel: promowanie dokonań osób niepełnosprawnych, zainteresowanie społeczności lokalnej imprezami dla osób niepełnosprawnych, przełamanie stereotypu dot. osoby upośledzonej jako jednostki biernej społecznie, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 • Beneficjenci: 40 osób niepełnosprawnych
 • Realizacja: 10 - 11.2015 rok, impreza integracyjna w dniu 26.11.2015roku
 • Finansowanie: środki własne

DZIĘKUJEMY ZA POMOC KIEROWNIK INTERNATU SOSW Okruszek PANI ELŻBIECIE WOLSKIEJ - GRĘBOSZ oraz Kierownikowi Domu Kultury w Gościnie Panu MARCINOWI PAWLAKOWI.


"Nasz przyjaciel św. Mikołaj" - integracyjna zabawa mikołajkowa z upominkami dla dzieci

 • Cel: integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz grup rówieśniczych, wyrównywanie szans
 • Beneficjenci: 40 dzieci w wieku 3 - 7 lat z terenu gminy
 • Realizacja: 10 - 12.2015
 • Finansowanie: środki własne

"Na wigilijnym stole… " - pomoc w zorganizowaniu Świąt Bożego Narodzenia rodzinom dysfunkcyjnym, wielodzietnym i niepełnym oraz osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym m.in. poprzez wydawanie świątecznych paczek żywnościowych (łącznie 2 tony żywności)

 • Cel: zapobieganie marnotrawieniu pomocy finansowej, monitorowanie rodzin z ograniczoną władzą rodzicielską i przyznanych świadczeń, pomoc w przygotowaniu świat z udziałem wszystkich członków rodziny, promowanie polskiej tradycji wśród rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem
 • Beneficjenci: ……… rodzin, łącznie 470 osób
 • Realizacja: 10 - 12. 2015 rok
 • Finansowanie: środki własne

"Podziel się opłatkiem" - zorganizowanie kolacji wigilijnej dla samotnych i chorych podopiecznych GOPS, wizyta pracowników socjalnych przed Wigilia 2015r z opłatkiem i życzeniami.

 • Cel: przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu osób samotnych, chorych i pozbawionych bliskich, promowanie polskiej tradycji i wartości rodzinnych
 • Beneficjenci: 20 - 25 osób z tereny gminy Gościno.
 • Realizacja: 11 - 12. 2015 rok
 • Finansowanie: środki własne

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top