Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Gościno mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które upoważniają do zakupu produktów lub usług wg zniżek wskazanych przez partnerów biznesowych.

Zachodniopomorska Karta Rodziny


  • dla rodzin z min. 2 dzieci
  • wydawana bezpłatnie dla każdego członka rodziny
  • termin ważności karty: bezterminowo dla rodziców, dla dzieci do 18 r. ż lub do ukończenia nauki max. do 26 r. ż.

Zachodniopomorska Karta Seniora

  • dla osób 60+
  • wydawana bezpłatnie
  • karta ważna bezterminowo

Informacje i miejsce składania wniosków o wydanie kart:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 (Urząd Miejski, II piętro)
  • Osoba do kontaktu: Agnieszka Orłowska | tel.: +48 94 35 133 90.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top