Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II

Jeśli na co dzień stykasz się z problemami natury psychicznej, które dezorganizują Twoje życie, czujesz się samotny i nierozumiany, to Środowiskowy Dom Samopomocy PROMYK stanie się miejscem, gdzie znajdziesz wsparcie i ludzi, których obdarzysz zaufaniem, gdzie będziesz mógł odkrywać i realizować swoje pasje.

Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" mieści się w budynku GOPS przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66 w Gościnie. Placówka świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Jeśli pragniesz zmiany w swoim życiu, przyjdź, zobacz i sam zdecyduj. Nie musisz składać żadnych deklaracji. Odwiedź ŚDS i poznaj jego społeczność.

Szczegółowych informacji w sprawie skierowania do ŚDS PROMYK udzielają pracownicy socjalni GOPS w Gościnie w godz. pracy ośrodka (pokoje 2 i 3, parter budynku). Telefon kontaktowy: 94/35-120-89 oraz 94/35-131-22.

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top