Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
  1. Wydłużenie okresu dystrybucji węgla. Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 listopada br. lub do wyczerpania zapasów.
  2. Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym, niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
  3. Węgiel dla mieszkańców innych gmin. Zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są oni uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego.

UWAGA!

Nowy nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową bez ograniczeń limitowych rozpocznie się 30 października 2023 roku. O zakup węgla mogą ubiegać się mieszkańcy wszystkich gmin po uprzednim złożeniu wniosku do biura podawczego Urzędu Miejskiego w Gościnie. Cena za 1 tonę węgla bez względu na rodzaj wynosi – 2000 zł brutto.

Wnioski o zakup węgla będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia wniosku do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Gmina Gościno do sprzedaży końcowej posiada niżej wymieniony węgiel:

  • groszek w szacunkowej ilości 42,00 ton
  • orzech w szacunkowej ilości 27,00 ton

Wnioski na sprzedaż końcową węgla będzie można złożyć tak jak dotychczas tradycyjnie (papierowo) w Urzędzie Miejskim w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 lub za pośrednictwem skrytki e-puap: /gminagoscino/skrytka. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zakup węgla w sprzedaży końcowej przez uprawnione osoby będzie się odbywał w następujący sposób:

  • osoba uprawniona do zakupu składa do Burmistrza Gościna wniosek,
  • po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Burmistrza należy dokonać opłaty za zakup; opłaty dokonuje się na rachunek bankowy gminy Gościno, nr 66 8581 1030 0500 0273 2000 0001; opłaty można dokonać również w kasie Pomorskim Banku Spółdzielczym w Gościnie, Brak opłaty skutkuje odrzuceniem wniosku.
  • odbiór zakupionego węgla odbywać się będzie punkcie PSZOK w Gościnie po okazaniu dowodu zapłaty,
  • osoby uprawnione do zakupu węgla muszą dysponować własnym transportem do jego odbioru.

W załączeniu do pobrania wzór wniosku o zakup węgla.

Downloads:
pdf-53 Wniosek na zakup węgla
Dodany: piątek, 27 październik 2023 08:59
Wielkość: 162.51 KB

 

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top