Ułatwienia dostępu

PROJEKTY SOCJALNE

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.

Jan Paweł II
Kategoria: RODO - Klauzule Informacyjne
Downloads: 32
pdf0 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy i osób ubiegających się o zatrudnienie socjalne
Dodany: 17-09-2022 10:17:16
Wielkość: 345.28 KB
pdf1 Klauzula informacyjna dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie
Dodany: 17-09-2022 10:17:32
Wielkość: 303.71 KB
pdf2 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (informacja dla kontrahentów umów cywilno - prawnych)
Dodany: 17-09-2022 10:18:52
Wielkość: 195.12 KB
pdf3 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z monitoringiem wizyjnym obiektu)
Dodany: 17-09-2022 10:19:31
Wielkość: 238.21 KB
pdf4 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem dla osób ubiegających się i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
Dodany: 17-09-2022 10:19:46
Wielkość: 175.36 KB
pdf5 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do świadczeń rodzicielskich '1000'
Dodany: 17-09-2022 10:20:25
Wielkość: 175.26 KB
pdf6 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem dla osób ubiegających się o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskie
Dodany: 17-09-2022 10:20:40
Wielkość: 176.68 KB
pdf7 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem dla osób żądających wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej
Dodany: 17-09-2022 10:20:56
Wielkość: 361.03 KB
pdf8 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem w związku z przeciwdziałaniem przemocy
Dodany: 17-09-2022 10:21:10
Wielkość: 173.04 KB
pdf9 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem w związku z przeciwdziałaniem przemocy - procedura 'Niebieskie Karty'
Dodany: 17-09-2022 10:21:23
Wielkość: 176.56 KB
pdf10 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie gminy Gościno - procedura 'Niebieskie Karty'
Dodany: 17-09-2022 10:21:43
Wielkość: 178.58 KB
pdf11 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Dodany: 17-09-2022 10:21:57
Wielkość: 174.57 KB
pdf12 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o przyznanie prawa do uczestnictwa w Programie Projekty Socjalne
Dodany: 17-09-2022 10:22:10
Wielkość: 175.21 KB
pdf13 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia w formie miejsca w 'Mieszkaniu Chronionym'
Dodany: 17-09-2022 10:22:25
Wielkość: 176.69 KB
pdf14 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o przyznanie wsparcia asystenta rodziny
Dodany: 17-09-2022 10:22:39
Wielkość: 172.9 KB
pdf15 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych
Dodany: 17-09-2022 10:23:18
Wielkość: 175.07 KB
pdf16 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o uzyskanie prawa do dodatku energetycznego
Dodany: 17-09-2022 10:23:43
Wielkość: 174.51 KB
pdf17 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o uzyskanie prawa do dodatku mieszkaniowego
Dodany: 17-09-2022 10:24:03
Wielkość: 174.74 KB
pdf18 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o uzyskanie prawa do świadczeń wychowawczych 500+
Dodany: 17-09-2022 10:24:24
Wielkość: 175.13 KB
pdf19 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o uzyskanie prawa do świadczenia 'Dobry Start' 300+
Dodany: 17-09-2022 10:24:40
Wielkość: 176.68 KB
pdf20 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o uzyskanie prawa do uczestniczenia w Programie Klub Seniora 'Złoty Wiek'
Dodany: 17-09-2022 10:25:25
Wielkość: 298 KB
pdf21 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o uzyskanie prawa do uczestniczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy 'PROMYK' w Gościnie
Dodany: 17-09-2022 10:25:39
Wielkość: 179.09 KB
pdf22 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o uzyskanie prawa do udziału w Programie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
Dodany: 17-09-2022 10:25:52
Wielkość: 175.79 KB
pdf23 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o uzyskanie prawa do zasiłku dla opiekuna
Dodany: 17-09-2022 10:26:04
Wielkość: 175.93 KB
pdf24 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach o uzyskanie prawa do zasiłku jednorazowego z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 'Za Życiem'
Dodany: 17-09-2022 10:26:19
Wielkość: 176.69 KB
pdf25 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
Dodany: 17-09-2022 10:26:36
Wielkość: 174.07 KB
pdf26 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z realizacją wniosku o wypłatę dodatku węglowego
Dodany: 17-09-2022 10:26:58
Wielkość: 170.49 KB
docx27 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z realizacją wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz przyznania pomocy
Dodany: 17-09-2022 10:27:20
Wielkość: 17.05 KB
docx28 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z ustaleniem prawa do dodatku osłonowego oraz jego wypłaty
Dodany: 17-09-2022 10:27:41
Wielkość: 17.28 KB
pdf29 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z przystąpieniem do Programu Zachodniopomorska Karta Seniora realizowanego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lat
Dodany: 17-09-2022 10:27:58
Wielkość: 147.49 KB
pdf30 Klauzula informacyjna z artykułu 13 RODO w celu związanym z obiegiem korespondencji
Dodany: 17-09-2022 10:28:15
Wielkość: 175.32 KB
docx31 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z realizacją wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Dodany: 27-09-2022 08:05:49
Wielkość: 17.39 KB

Formularz Kontaktowy

Telefonistka

Back to top